weberfloor industry SR

PR00038348

Weberfloor Industry SR är en pumpbar avjämningsmassa som erbjuder tidseffektiva tunna golvrenoveringar för industriell verksamhet.
Materialet innehåller specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel.
Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor Industry SR. Weberfloor Industry SR är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C40-F7-RWA 10 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Plana golv – minimerar slitage på truckar samt möjliggör höga lager
  • Hög beständighet mot mekanisk belastning – lång livslängd
  • Hård reptålig yta

Innomhus i industrilokaler där kraven är höga på beständighet mot tung rullande trafik, mekaniskt slitage samt förhöjda temperaturer och förhöjd fuktbelastning. Tillverkande industrier, truckgångar, lager och garage mm. Som underlag för härdplastbeläggningar i lokaler där fuktbelastningen är förhöjd t.ex. slakt och charkindustri.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor-industry-SR.pdf (PDF - 141,7 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberfloor industry SR (PDF - 446,96 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberfloor industry SR (PDF - 685,54 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,85 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 9,25 kg/m²
10 mm = 18,5 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek12 mm
Minsta skikttjocklek6 mm
Maximal skikttjocklek40 mm
Vattenbehov3,2-3,4 liter per 20 kg säck
Appliceringstemperatur+10 till +25 °C
Öppentid10-20 minuter
Härdningstid innan gångbelastning3-5 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastning1 vecka
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>3,0 MPa enligt EN13892-8
TryckhållfasthetsklassC40 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 45 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet> 3,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,4 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
RWA 10 EN 13892-5
Rekommenderad vattenhalt16-17 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-150 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-235 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-135 mm
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk
Artikelnummer Beskrivning
5200837711 weberfloor industry SR, 20 kg säck
5200837773 weberfloor industry SR, 1000 kg storsäck
5200841396 weberfloor industry SR, bulk

Guide och video