weberfloor industry SR

PR00038348

Weberfloor Industry SR är en pumpbar lågalkalisk avjämningsmassa som erbjuder tidseffektiva tunna golvrenoveringar för industriell verksamhet.
Materialet innehåller specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel.
Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor Industry SR. Weberfloor Industry SR är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C40-F7-RWA 10 enligt EN 13813. Produkten är Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Plana golv – minimerar slitage på truckar samt möjliggör höga lager
  • Hög beständighet mot mekanisk belastning – lång livslängd
  • Hård reptålig yta
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Innomhus i industrilokaler där kraven är höga på beständighet mot tung rullande trafik, mekaniskt slitage samt förhöjda temperaturer och förhöjd fuktbelastning. Tillverkande industrier, truckgångar, lager och garage mm. Som underlag för härdplastbeläggningar i lokaler där fuktbelastningen är förhöjd t.ex. slakt och charkindustri. Skikttjocklek 6-40 mm. Angiven minsta skikttjocklek 6 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om ca 12 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor industry SR (PDF - 141,7 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor industry SR (PDF - 143,04 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor industry SR (PDF - 286,8 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor industry SR (PDF - 446,96 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor industry SR (PDF - 685,54 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångÅtgångstal 1,85 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 9,25 kg/m²
10 mm = 18,5 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek12 mm
Minsta skikttjocklek6 mm
Maximal skikttjocklek40 mm
Vattenbehov3,2-3,4 liter per 20 kg säck
Appliceringstemperatur+10 till +25 °C
Öppentid10-20 minuter
Härdningstid innan gångbelastning3-5 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn
Härdningstid innan full belastning1 vecka
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>3,0 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 3,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC40 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 45 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,4 mm/m enligt EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
RWA 10 EN 13892-5
Rekommenderad vattenhalt16-17 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-150 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-235 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-135 mm
Lagring6 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatIndoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Artikelnummer Beskrivning
5200837711 weberfloor industry SR, 20 kg säck
5200841396 weberfloor industry SR, bulk

Guide och video

Referenser

Roslagsgjuteriet har weberfloor industry SR
Golvavjämning Industrigolv Konceptgolv

Roslagsgjuteriet

Miljön i Roslagsgjuteriet innebär höga temperaturer, spill av flytande järn på golvet och intensiv trucktrafik. Här kunde Weber rekommendera weberfloor industry SR.

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Referensobjekt

Brf Drotten i Jönköping

weberfloor industry SR är en pumpbar avjämningsmassa som ger en reptålig yta med hög beständighet mot trafik, mekanisk belastning, fukt och hög värmebelastning