Brf Drotten i Jönköping

Referensobjekt

Slitstarka och estetiskt tilltalande parkeringsytor hos Brf Drotten i Jönköping

weberfloor industry SR är en pumpbar avjämningsmassa som ger en reptålig yta med hög beständighet mot trafik, mekanisk belastning, fukt och hög värmebelastning

Weber bedriver forsknings- och utvecklingsarbete med syfte att ta fram produkter som är långsiktigt hållbara och enkla att arbeta med. weberfloor industry SR är en pumpbar avjämningsmassa som bygger på en ny bindemedelsteknologi. Den kan läggas tunt, är snabbhärdande, ger en reptålig yta med hög beständighet mot trafik, mekanisk belastning, fukt och hög värmebelastning i exempelvis gjuterier. Produkten ger också en estetiskt tilltalande yta trots att den inte är framtagen som en designprodukt. 

I parkeringsgaraget i Brf Drotten i Jönköping användes produkten till den 4000 kvm stora ytan. Ytan blästrades, frästes, och fick nya ytskikt, det gjordes även fall och rännor. weberfloor industry SR har en lite fastare konsistens än avjämningsmassor vanligtvis har vilket är en fördel vid läggning av fall. Produkten lades i en skikttjocklek på 15–25 millimeter för att få en riktigt slitstark yta med en hård keramisk topp. 

Arbetet utfördes av Certifierad Weber Golventreprenör JIGAB. 

Fakta

Objekt: Garage, bostadsrättsföreningen Drotten
Adress: Jönköping
Renoveringsår: 2021
Beställare: Primekss
Huvudentreprenör: PEAB Sverige
Avjämningsentreprenör: Certifierad Golventreprenör (CWG) - JIGAB, Jönköping
Produkter: weber Industry SR