Weber stegljudssystem

Weber

Weber Stegljudssystem är ett ljuddämpande golvkoncept med en bygghöjd från 30 mm. På ett standard betongbjälklag reducerar det stegljudsnivån L’n,w från 18 dB och luftljudet ΔRw,direct med 4 dB (VTT rapport No VTT-S-04183-10).

Fördelar

  • Stegljudsdämpande
  • Låg bygghöjd, från 30 mm
  • Enkelt att applicera
  • Komplett undergolvsystem