weberfloor 320 snabbslipsats pumpbar

weberfloor 320

Weberfloor 320 Snabbslipsats är ett pumpbart snabbhårdnande cementbruk som ger en något grövre ytstruktur än vanliga avjämningsmassor. Före mattläggning bör ytan primas och finspacklas med ett lågalkaliskt finspackel. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, natursand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet pumpas med Weber blandarpumpar. Den härdade produkten är fuktskadestabil.

Svanen (listad) CE BASTA

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal (enligt GBR)
5 mm = 9 kg/m²
10 mm = 18 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek20-100 mm
Minsta skikttjocklek20 mm
Maximal skikttjocklek100 mm
Vattenbehov2,8 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan gångbelastning2-3 tim
TryckhållfasthetsklassC 20
Tryckhållfasthet 28 dygn> 20 MPa
BöjdraghållfasthetsklassF 5
Böjdraghållfasthet 28 dygn5 MPa
Krympning 28 dygn<0.06 %
Rekommenderad vattenhalt14 %
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
110-120 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
170-195 mm
pH för härdat material10.5-11.0
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall

1000 kg storsäck
Bulk
Levereras ej via pumpbil / FBG