weberfloor 319 snabbslipsats fin

weberfloor 319

Weberfloor 319 är ett snabbhårdnande cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas. Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 2,0 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 10 kg/m²
10 mm = 20 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek15-100 mm
Minsta skikttjocklek15 mm
Maximal skikttjocklek100 mm
Vattenbehovca 2,0 liter vatten per 20 kg säck
Användningstidca 20-30 min
Härdningstid innan gångbelastning1-3 tim
TryckhållfasthetsklassC 16 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 31 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF 3 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 5,5 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0.05 mm/m
Rekommenderad vattenhalt10 %
pH för härdat materialCa 11
Lagring9 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck