weberfloor top primer

PR00036455

weberfloor Top primer är avsedd att användas ihop med weberfloor Top matt som i system fungerar som ytbehandling av weberfloor 4650 Design Colour. Materialet levereras som färdig vätska och är inte klassad som härdplast.

Underlag

Golv

  • Lätt att applicera Kort torktid Diffusionsöppen Endast för inomhusmiljö

Används tillsammans med weberfloor Top matt som ytbehandling för weberfloor 4650 Design Colour. Används endast inomhus i torra utrymmen.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångCa 0,08 l per m²
En burk a 5 liter räcker till ca 62 m2
Åtgången beror på variation på:
Appliceringsteknik, fuktmängd kvar i underlaget och uttorknings miljö
Appliceringstemperatur+10°C-25°C, gäller för både material och underlag
Torktid2-3 timmar. Vid +20°C och 50% RF. Vid högre temperatur och lägre RF kortas torktiden, lägre temperatur och högre RF förlänger torktiden.
Vikt 1,0 kg/liter
ViskositetLiknande vatten
Lagring12 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200779318 weberfloor top primer, 5 kg

Guide och video

Referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golvavjämning Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Comfort solution and decorative floors in hotel

Solo Sokos Hotel Torni (Hotelli Torni Tampere)
TAMPERE / FINLAND