weberfloor screedry

weberfloor screedry
weberfloor screedry

Fuktindikatorn Screedry visar när en golvavjämningsmassa är torr och kan förses med ytbeläggning. Screedry placeras ut antingen före eller i samband med golvavjämningsarbetet och gjuts in i golvavjämningen. Fuktindikatorn består av en reversibel fuktsensor placerad i en mätkammare försedd med ett fönster genom vilket sensorn är synlig. Sensorn finns i två modeller, en för 85% relativ fuktighet och en för 90% relativ fuktighet. Sensorn visar med en mönsterskiftning när golvavjämningen torkat ut till en nivå under 85% respektive 90% relativ fuktighet. Screedry innehåller ingen elektronik utan funktionen bygger på kemisk/fysikaliska principer.

Underlag

Golv

Förpackning

Fördelar

  • Två varianter, för 85% RF och 90% RF
  • Används till normaltorkande avjämningsmassor

Begränsningar

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Dokumentation

Användningsområde

Fuktindikatorn Screedry är avsedd för golvavjämningsprodukter av normaltorkande typ (dvs. inte självtorkande) och weberfloor 130 Core. Screedry kan även användas till Dry-mix 85 enligt särskilt förfarande, se nedan under arbetsbeskrivning. Fuktindikatorn är i första hand avsedd för avjämningsskikt inom tjockleksintervallet 20-50 mm. Screedry kan med fördel användas för att fastställa när golvet nått tillräcklig uttorkningsgrad för att det skall vara lämpligt att anlita extern fuktkonsult för RBK-godkänd fuktmätning eller motsvarande.

Ladda ner datablad

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golv övrigt

Lärarhögskolan Pedagogikum, Uppsala

Vid bygget av Pedagogikum i Uppsala användes Screedry för att mäta fukthalten i golvavjämningen.

Samtliga referenser

Weber Saint-Gobain Sweden AB
Golv övrigt

Volvo ARCE, Arendal i Göteborg

I Arendal i Göteborg ligger Volvo ARCE nya kontorslokaler.

Samtliga referenser

Denna produkt passar för dessa projekt