weberfloor moisture reader

Weber Saint-Gobain Sweden AB

weberfloor moisture reader används tillsammans med weberfloor moisture sensor och utgör tillsammans en metod för att mäta bl a fukt i weberfloor avjämningsmassa.