Brf Åkerspark, Åkersberga Uppland

Weber Komfortgolv användes i tre stycken exklusiva stadsvillor i Åkersberga.

När MBA Entreprenad AB skulle uppföra brf Åkerspark som består av tre stycken exklusiva stadsvillor med sammanlagd 48 lägenheter i Åkersberga utanför Stockholm hade man särskilda önskmål på govkonstruktionen.

Ett önskemål var att erhålla god stegljudsisolering för att öka boendekomforten. För att få en optimal värmekomfort och slippa radiatorer som dels stjäl golvyta och dels kan försvåra möbleringen önskades ett snabbreagerande golvvärmesystem.

För att uppfylla önskemålen valdes Weber Komfortgolv som är ett golvkoncept med vattenburen golvvärme där värmerören ligger på värmefördelande aluminiumplåtar nedsänkta i skivor av stegljuds-isolerande och värmeisolerande cellplast.

Ett 30 mm skikt av Weber avjämningsmassa pågjuts därefter för att skapa ett snabbreagerande värmesystem och en färdig yta för golvbeläggningen som i detta fall utgjordes av flytande parkett och klinkers. I trapphusen fanns inget önskemål om golvvärme och då valdes Weber Ljudgolv med weber.floor 4955 Ljudmatta och 30 mm Weber Golvavjämning.

Objekt: BRF Åkerspark
Adress, ort: Bergavägen Åkersberga
Bygg-/Renoveringsår: 2010
Byggherre: MBA Entreprenad AB
Entreprenör: MBP
Underentreprenör: CWG MGP
Objektsstorlek: 3500 kvm