weberfloor 206 värmegolv

PR00043425

weberfloor 206 är en fiberförstärkt pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, slaggcement , sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för användning i Webers automatiska blandarpumpar. Kornstorlek < 1,0 mm

BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Lämplig för värmegolv
  • Fiberförstärkt
  • Självtorkande
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • Både fallbyggnad och slätspackling

weberfloor 206 Värmegolvspackel rekommenderas för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning. Produkten används i huvudsak till värmegolv i våtrum. Skikttjocklek 3-50 mm på lätbetong 6-20 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
  • Total tjocklek vid flerskiktsläggning får ej överstiga maxtjocklek för produkten
MaterialåtgångÅtgångstal 1,75 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,75 kg/m²
10 mm = 17,5 kg/m²
Minsta skikttjocklek3 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek50 mm (20 mm lättbetong)
Vattenbehov3,6 liter per 20 kg säck (18%)
Härdningstid innan beläggning>30 mm 1 dygn, >40 mm 2 dygn, >50 mm 3 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 h
FiberförstärktJa
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygn30 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygn8 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn<0.05 %
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassKlass RWFC 250 (4-50 mm) enligt EN 13892-7
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat materialCa. 11
Expansion<0.05 %
Lagring6 månader vid väderskyddad förvaring.
Artikelnummer Beskrivning
5200826710 weberfloor 206 värmegolv, 20 kg säck