weberfloor 206 värmegolv

weberfloor 206

weberfloor 206 är en fiberförstärkt pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, slaggcement , sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för användning i Webers automatiska blandarpumpar. Kornstorlek < 1,0 mm

BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

MaterialåtgångÅtgångstal 1,75 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 8,75 kg/m²
10 mm = 17,5 kg/m²
Minsta skikttjocklek3 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek50 mm (20 mm lättbetong)
Vattenbehov3,6 liter per 20 kg säck (18%)
Härdningstid innan beläggning>30 mm 1 dygn, >40 mm 2 dygn, >50 mm 3 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 h
FibrerJa
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygn30 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygn8 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn<0.05 %
BrandklassA2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassKlass RWFC 250 (4-50 mm) enligt EN 13892-7
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat materialCa. 11
Expansion<0.05 %
Lagring6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck - 960 kg per pall
Produktdatablad

weberfloor 206 värmegolv (PDF - 146,81 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD weberfloor 206 värmegolv (PDF - 144,12 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS weberfloor 206 värmegolv (PDF - 186,65 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DoP weberfloor 206 värmegolv (PDF - 592,44 KB)

Ladda nerSkicka