weberfloor acoustic Ljudgolv

Systembild

weberfloor Acoustic är ett stegljudsdämpande undergolvssystem som hjälper till att skapa behagliga ljudmiljöer och som uppfyller aktuella ljudkrav i våra byggnader. Systemet består av weberfloor Acoustic ljudmatta och kantlister som tillsammans med Weber avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv. weberfloor Acoustic ljudgolv är noga utprovat och rationellt att applicera och säkerställer därmed en god funktion. weberfloor Acoustic ljudgolv kan beläggas med alla vanligt förekommande golvbeläggningar. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade entreprenörer för läggning av ljudgolvssystem.

  • Stegljudsdämpande
  • Luftljudsdämpande
  • Komplett undergolvsystem
  • Enkelt att applicera

weberfloor Acoustic ljudgolv är främst avsett att användas i bostäder och offentliga lokaler. weberfloor Acoustic kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Systemdatablad

weberfloor acoustic ljudgolv (PDF - 391,54 KB)

Ladda nerSkicka
Broschyr

Weber Ljudgolv (PDF - 192,83 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

ÄTA-rapport (PDF - 115,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Avvikelserapport (PDF - 107,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Ljudtest Weberfloor Acoustic (PDF - 146,87 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Metodbeskrivning för golvavjämning (PDF - 117,9 KB)

Ladda nerSkicka

Referenser

Förskolan Lotsen är certifierad Miljöbyggnad silver och har golv från Weber
Golvavjämning Avjämningsmassa Konceptgolv

Miljöcertifierad förskola i Karlstad

Cityförskolan Lotsen i Karlstad är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer.

Relaterade produkter/system