Weber Stepisol ljudgolv

Systembild

Weber Stepisol ljudgolv är ett stegljudsdämpande undergolvssystem hjälper till att skapa behagliga ljudmiljöer som uppfyller aktuella ljudkrav i våra byggnader. Systemet består av stegljudsskivor och kantlister som tillsammans med Weber avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv. Weber Stepisol ljudgolv är noga utprovat och rationellt att applicera och säkerställer därmed en god funktion. Weber Stepisol ljudgolv kan beläggas med alla vanligt förekommande golvbeläggningar.Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade entreprenörer för läggning av ljudgolvssystem.

  • Stegljudsdämpande
  • Finns i flera tjocklekar som ger olika stegljudsdämpning
  • Komplett undergolvsystem

Weber Stepisol ljudgolv är främst avsett att användas i bostäder och offentliga lokaler. Stepisol kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Broschyr

Weber Ljudgolv (PDF - 192,83 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

ÄTA-rapport (PDF - 115,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Ljudtest Weber Stepisol Ljudgolv (PDF - 359,77 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Avvikelserapport (PDF - 107,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Metodbeskrivning för golvavjämning (PDF - 117,9 KB)

Ladda nerSkicka

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Avjämningsmassa

Hammarskola, Kristianstad

Vid en nybyggnation av Hammarsskola i Kristianstad var Weber Stepisolgolv föreskrivet.

Weber Sverige
Betong / Cement / Vägglagning Konceptgolv

Brf Bockkranen, Göteborg

Ett koncept med material och utförande specifikt för projektet togs fram till Brf Bockkranen, ett nybygge i Västra Eriksberg, Göteborg.

Referens Hotell Öresund
Golvavjämning Avjämningsmassa

Gammal färjeterminal blev ny central mötesplats

Den gamla färjeterminalen på Jönsaplan mitt i centrala Landskrona har rivits och gett plats för Hotell Öresund.

Armaturen Linköping har Weber Industrigolv
Avjämningsmassa Industrigolv

Armaturen- Kontorshus i Linköping

Nu har industrilokalen i kvarteret Armaturen i Linköping byggts om till kontorshus och kompletterats med en tillbyggnad med totalt fyra våningsplan av KL-trä till befintlig stomme.

Relaterade produkter/system