Weber Stegljudssystem

Systembild

Weber stegljudssystem är ett tunt stegljudsdämpande undergolvssystem hjälper till att reducera stegljudet. Systemet består av weberfloor 4955 Ljudmatta och kantlister som tillsammans med Weberfloor avjämningsmassa bildar ett plant stegljudsdämpande undergolv. Weber stegljudssystem är noga utprovat och rationellt att applicera och säkerställer därmed en god funktion. Weber stegljudssystem kan beläggas med alla vanligt förekommande golvbeläggningar.Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade entreprenörer för läggning av Weber stegljudssystem.

  • Stegljudsdämpande
  • Låg bygghöjd, från 30 mm
  • Enkelt att applicera
  • Komplett undergolvsystem

Weber stegljudssystem är främst avsett att användas i bostäder, offentliga lokaler och trapphus. Weber Stegljudssystem kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Systemdatablad

Weber Stegljudssystem (PDF - 366,3 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

ÄTA-rapport (PDF - 115,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Avvikelserapport (PDF - 107,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Metodbeskrivning för golvavjämning (PDF - 117,9 KB)

Ladda nerSkicka

Relaterade produkter/system