Weber Komfortgolv

Systembild

Weber komfortgolv är ett kombinerat värmegolv och ljudreducerande golv färdigt att beläggas med valfri ytbeläggning, som exempelvis parkett, klinker eller linoleummatta. Golvet är uppbyggt av speciella EPS-skivor som både ger god stegljudsisolering och samtidigt värmeisolering för att minska värmespridning neråt i konstruktionen. Värmerören ligger försänkta i aluminiumplåtar för att optimera värmespridning och minimera åtgången av värmerör. Weber komfortgolv ger på ett standard betongbjälklag utan golvbeläggning en stegljudsreducering på 23 dB och en luftljudsreducering på 9 dB, se Test report No VTT-S-12306-06. Webers komfortgolv är avsett att användas i de flesta typer av icke industriella utrymmen, så som exempelvis, bostäder, kontor, affärslokaler och våtutrymmen vid såväl renovering som nybyggnad. Webers Komfortgolv är utvecklat för att användas tillsammans med Webers lågalkaliska avjämningsmassor.

  • Kombinerat värmegolv och ljudgolv
  • Stegljudsisolerande
  • Luftdjupsisolerande
  • Bra värmespridning
  • Värmeisolering under direkt under golvvärmerören

Weber Komfortgolv är en undergolvskonstruktion där både värmegolv och stegljudsdämpning ingår i samma koncept. Stegljudsdämpningen uppnås genom att golvlösningen är uppbygd på specialgjorda stegljudsdämpande EPS-skivor. Värmeslingor för vattenburen golvvärme läggs sedan försänkt ner i EPS-skivorna på aluminiumplåtar. Aluminiumplåtarna ger tack vare sina goda värmeledningsförmåga en mycket bra värmespridning på golvytan och tack vare försänkningen i EPS-skivorna behövs endsat 30 mm golvavjämning för att skapa en yta färdig för golvbeläggning. EPS-skivorna ger dessutom en värmeisolering neråt som minskar värmeläckaget. Total bygghöjd är ca. 65 mm, exklusive golvbeläggning. Weber Komfortgolv rekommenderas för enfamiljshus, bostäder, hotell, kontor, offentliga förvaltningar.

Systemdatablad

Weber Komfortgolv (PDF - 394,46 KB)

Ladda nerSkicka
Arbetsanvisning

Avjämning på Weber Komfortgolv (PDF - 168,13 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

ÄTA-rapport (PDF - 115,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Ljudtest Weber Komfortgolv (PDF - 405,58 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Avvikelserapport (PDF - 107,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Metodbeskrivning för golvavjämning (PDF - 117,9 KB)

Ladda nerSkicka

Referenser

Weber SE
Leca-produkter

Villa Näsby Park, Täby

Tvåplansvilla av Leca DSM byggblock i lummigt villaområde.

Weber SE
Golvavjämning Golv övrigt

Copperhill Mountain Lodge, Åre

Copperhill Mountain Lodge byggdes med komfortgolv.

Weber SE
Golvavjämning Golv övrigt

Brf Åkerspark, Åkersberga Uppland

Tre stycken exklusiva stadsvillor i Åkersberga byggdes med Weber Komfortgolv.

Brf Fjällblicken har Weber Komfortgolv
Golvavjämning Konceptgolv Avjämningsmassa

Bostadsrätter med naturen utanför dörren

Lägenheterna i Brf Fjällblicken i Östersund har har Weber Komfortgolv, värmegolv med ljudreducerande egenskaper.

Relaterade produkter/system