Leca Ventilerat Golv LVG

Systembild

En lättviktskonstruktion med många möjligheter.

Leca® Ventilerat Golv är främst avsett för användning i bostäder, kontor och liknande utrymmen vid både nybyggnad och renovering där en höjning av befintlig golvnivå önskas från ca. 15 cm önskas. LVG används exempelvis för att; ge plats åt installationer, möta upp golvnivå vid takterrasser, anpassa golvnivåer vid renovering.

LVG är särskilt användbart vid ojämna underlag och där installationer ska läggas i golvet eftersom de lösa lättklinkerkulorna följer underlaget och omsluter rör och ledningar utan manuella tillpassningar. Tack vare rationell applicering kan stora ytor appliceras under kort tid.

Systemdatablad

Leca Ventilerat golv - LVG (PDF - 518,26 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

ÄTA-rapport (PDF - 115,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Ljudtest Leca Ventilerat Golv (LVG) (PDF - 193,1 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Avvikelserapport (PDF - 107,94 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Metodbeskrivning för golvavjämning (PDF - 117,9 KB)

Ladda nerSkicka

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Golv övrigt

Renova Värmekraftverk, Sävenäs i Göteborg

Då den gamla kontorsbyggnaden skulle byggas på med kontorsvåningar installerades Leca Lättklinker.

Brf Bryggan i Malmö
Golvavjämning Golv övrigt Konceptgolv

Brf Bryggan i Malmö

Brf Bryggan är ett nytt bostadsområde i Malmö som ligger i Kockums gamla varvs- och industriområde i hamnen.

Referens Hotell Öresund
Golvavjämning Avjämningsmassa

Gammal färjeterminal blev ny central mötesplats

Den gamla färjeterminalen på Jönsaplan mitt i centrala Landskrona har rivits och gett plats för Hotell Öresund.

Relaterade produkter/system