weberfloor 4630 industry lit

PR00036407

Weberfloor 4630 Industry Lit är en pumpbar lågalkalisk avjämningsmassa med hög slagtålighet. Materialet innehåller specialcement, sand, extra hård ballast, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4630 Industry Lit har hög beständighet vid såväl rullande nötning som slipande nötning. Genom att minska vattentillsatsen kan en strävare yta hos det färdiga golvet erhållas. Under tak kan produkten användas utomhus på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. Weberfloor 4630 Industry Lit är färdig för trafikbelastning och behöver normalt in dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva behandlas med lämlig ytbehandling. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för at uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4630 Industry Lit.
Weberfloor 4630 Industry Lit är karakteriserad Polymermodifierad CT-C30-F10-AR0,5 enligt EN 13813. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Plana golv – lättskötta golv
  • Mycket hög beständighet mot mekaniska belastningar – lång livslängd
  • Kan även användas i utomhusmiljö under tak
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4630 Industry Lit är avsedd för industrigolv med tung intensiv trafik. Under tak kan materialet används på exempelvis lastkajer, garage och balkonger. På golv där mycket höga krav på ytjämnhet och planhet ställs rekomenderas weberfloor 4610 Industry Top. Skikttjocklek 7-25 mm. Angiven minsta skikttjocklek 7 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om 10-15 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4630 industry lit (PDF - 148,45 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4630 industry lit (PDF - 143,85 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4630 industry lit (PDF - 273,27 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4630 industry lit (PDF - 685,34 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4630 industry lit (PDF - 2,14 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,9 kg/m²/mm  (enligt GBR mätmetod)
Rekommenderad skikttjocklek7-25 mm
Minsta skikttjocklek7 mm
Maximal skikttjocklek25 mm
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn vid 20°C
Härdningstid innan full belastning7 dygn vid 20°C
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>3,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>3,0 MPa efter 28 dygn enligt GBR bransch standard
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 40 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF10 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 11 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enl.
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt3,2-3,4 L/20 kg (16-17%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
120-130 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
180-200 mm
Lagring6 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
1000 kg storsäck, löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,392 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819849 weberfloor 4630 industry lit, 20 kg säck
5200679353 weberfloor 4630 industry lit, 1000 kg storsäck
5200629167 weberfloor 4630 industry lit, bulk

Referenser

Weber Sverige
Betong / Cement / Vägglagning Konceptgolv Industrigolv Designgolv

Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Södertälje SKs hemmaarena har Weber Designgolv i spelargången.