weberfloor 4602 industry base extra

PR00036408

weberfloor 4602 Industry Base Extra är en pumpbar snabbhårdnande lågalkalisk avjämningsmassa baserad på specialcement, sand, kompletterande bindemedel, plast och tillsatsmedel. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. Ytan kan beträdas efter 1-3 timmar. Försiktig trafik kan ske efter 1 dygn och full trafik efter 1 vecka. weberfloor 4602 är färdig för trafikbelastning och behöver normalt inte dammbindas, men kan med hänsyn till kemisk belastning eller estetiska skäl behöva täckas med lämplig ytbehandling eller härdplastbeläggning. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4602 Industry Base Extra. weberfloor 4602 Industry Base Extra är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7-AR0,5 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Accepteras Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Plana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belstningar – lång livslängd
  • Målningsbar – hög objektsanpassning
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Weberfloor 4602 Industry Base Extra kan användas som ytskikt i lokaler med lätt industribelastning, industri med huvudsakligen fottrafik, industri med trafik med handdragna pallyftare samt industri med lättare truckar. Materialet rekommenderas för avjämning av golv i industrilokaler som kan beläggas med härdplastbaserade beläggningar typ epoxi och akrylmassor eller som avjämning och underlag för weberfloor 4610 Industry Top och weberfloor 4630 Industry Lit på golv med höga belastningar. Skikttjocklek 5-40 mm. Angiven minsta skikttjocklek 5 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om 8-10 mm för att uppnå ett optimalt resultat. Weberfloor 4602 rekommenderas även som underlag för limmat homogent trägolv där kravet på underlagets ytdraghållfasthet är minst 2MPa iskikttjocklek 8-40 mm. Produkten är lämplig för värmegolv.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Materialåtgång1,7 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod)
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek40 mm
Härdningstid innan beläggning2 dygn/cm vid +20°C/50% RF
Härdningstid innan gångbelastning1-3 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn vid 20°C
Härdningstid innan full belastning7 dygn vid 20°C
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 2,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-bransch standard
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 36 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 9 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev2
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enl.
BCA klass AR0,5 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhalt3,6 L/20 kg (18 %)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
135-150 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-230 mm

pH för härdat materialCa 11
Densitet2000 kg/m³ härdad och uttorkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall(1200x800 mm) 1000 kg stor säck och löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,205 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819796 weberfloor 4602 industry base extra, 20 kg säck
5200629160 weberfloor 4602 industry base extra, bulk

Referenser

Weber Sverige
Betong / Cement / Vägglagning Konceptgolv Industrigolv Designgolv

Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Södertälje SKs hemmaarena har Weber Designgolv i spelargången.

Golvavjämning Industrigolv Konceptgolv

Rönnens sporthall, Malmö

I Rönnens sporthall i Malmö finns över 5000 kvm av Webers golvavjämningsmassa.

Weber Sverige
Golvavjämning Industrigolv Konceptgolv

Sollentuna Centrum

Golvavjämningsarbete utfördes både på garage- och kommersiella ytor i Sollentuna Centrum.

Weber Sverige
Golvavjämning Industrigolv Konceptgolv

Dollarstore, Östersund

När Dollarstore skulle inreda sin nya butik byggdes golvet upp med Weber Industrigolv.

Weber Sverige
Golvavjämning Konceptgolv Industrigolv

Röhsska museet- samlar, visar och bevarar design- och konsthantverk

Röhsska museet öppnade 1916 i Göteborg. I dag är museets syfte är att samla, visa och bevara design- och konsthantverkstraditionens skilda uttryck och kreativa karaktär.

Malmö Live har golvavjämning från Weber
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv

Malmö Live kontor

I kulturkvarteret Malmö Live på Universitetsholmen i Malmö har Skanska uppfört ett kontorshus med en inbyggd innergård.

Fasadreferens Rydebäcksskolan
Golvavjämning Industrigolv Avjämningsmassa Konceptgolv

Nya lokaler för Rydebäcksskolan i Helsingborg

Weber har levererat golvavjämning till den nya skolbyggnaden.

Weber Sverige
Golvavjämning Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

Eminent är den första byggnaden i Norden som är certifierad enligt Well Building Standard (Well). Det är en amerikansk byggstandard med utgångspunkt i att människor som arbetar i fastigheten ska...

Kulturkvarteret i Örebro
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv

Kulturkvarteret i Örebro

Webers ljudgolvlösningar uppfyller de höga ljudkraven.

Gradienten möteshotell i Jönköping
Avjämningsmassa Designgolv

Gradienten möteshotell i Jönköping

CWG Jigab avjämnade 18 våningar med weberfloor 110 nova

Armaturen Linköping har Weber Industrigolv
Avjämningsmassa Industrigolv

Armaturen- Kontorshus i Linköping

Nu har industrilokalen i kvarteret Armaturen i Linköping byggts om till kontorshus och kompletterats med en tillbyggnad med totalt fyra våningsplan av KL-trä till befintlig stomme.