weberfloor 4600 industry base

PR00036404

Weberfloor 4600 Industry Base är en snabb hårdnande och pumpbar avjämningsmassa. Materialet levereras som torrbruk baserat på specialcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Weberfloor 4600 Industry Base är ett basmaterial för Weber Floor Industrigolvsprodukter och Designgolvsprodukter och skall alltid ytbeläggas med lämplig weber industrigolvsprodukt. Produkten är snabbhärdande och kräver endast 8-24 timmar härdning innan primning och läggning av lämpligt ytmaterial kan ske. Weberfloor 4600 Industry Base är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C30-F7 enligt EN 13813. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

CE BASTA BVB Accepteras Svanen (listad) Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonimisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Hög beständighet – lång livslängd
  • Speciellt anpassad som basskikt till weberfloor Industry och Designprodukter
  • Lågalkalisk
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4600 Industry Base är avsedd som underlagsmassa för weberfloor 4602, 4610, 4630, 4635 och weberfloor 4650 i miljöer med lätta eller medeltunga belastningar i skikttjocklek 5-60mm. Angiven minsta skikttjocklek 5 mm avser lokala högpunkter. Materialet är även avsett för lastspridning på svaga betongunderlag. På golv med extra höga belastningar rekommenderas weberfloor 4602 Industry Base-Extra.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4600 industry base (PDF - 148,77 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4600 industry base (PDF - 142,69 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4600 industry base (PDF - 270,81 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4600 industry base (PDF - 680,96 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4600 industry base (PDF - 2,11 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,7 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod)
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek60 mm
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 36 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 8 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
Rekommenderad vattenhalt3,6-3,8 L/20 kg säck (18-19%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-230 mm

pH för härdat materialCa 11
Densitet2000 kg/m³ härdad och uttorkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall(1200x800 mm)
1000 kg stor säck och löst Bulk

CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,203 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819788 weberfloor 4600 industry base, 20 kg säck