weberfloor 4031 super flow DR

PR00036393

Weberfloor 4031 Super Flow DR är ett självutjämnande lågalkalisk dammreducerat finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning, men kan också med fördel pumpas. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri. Weberfloor 4031 super flow DR är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD verifierad och Indoor Air Comfort Gold verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Väldigt bra flytegenskaper
  • Pumpbar
  • Beläggningsbar efter ca 1 dygn
  • Dammreducerad
  • 1-10 mm skikttjocklek
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4031 Super Flow DR rekommenderas för finspackling i skikttjocklek 1-10 mm. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar. Produkten är fuktskadestabil, slagg- och kaseinfri. Weberfloor 4031 är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen, BVB.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4031 super flow DR (PDF - 145,32 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4031 super flow DR (PDF - 143,03 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4031 super flow DR (PDF - 270,23 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4031 super flow DR (PDF - 680,86 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4031 super flow DR (PDF - 3,1 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,6 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
Kornstorlek< 0,5 mm
Minsta skikttjocklek1 mm
Maximal skikttjocklek10 mm
AnvändningstidCa 20-30 min vid 20°C/50% RF
TorktidBeläggningsbar efter ca 1 dygn. Under förutsättningar se efterbehandling
Härdningstid innan gångbelastningCa 1-3 tim
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,2 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet> 1,2 MPa, efter 28 dygn enligt GBR bransch standard
TryckhållfasthetsklassC20 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 7,5 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 1-10 mm enl. EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt4,8-5,2 L/20 kg säck (24-26%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
155-168 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
250-265 mm
Lagring12 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 32 st. 640 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,309 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200629081 weberfloor 4031 super flow DR, 20 kg säck
5200779309 weberfloor 4031 super flow DR, bulk