Uppbyggnad av golvkonstruktion med Floor 450 Light

Systembild

weberfloor 450 Light är en lättviktsmassa uppbyggd av EPS-kulor som binds samman med cement. Produkten är värmeisolerande och ska beläggas med Weber avjämningsmassa/slipsats innan golvläggning kan ske. Konstruktionslösningen passar både i torra utrymmen samt i våtrum. I våtrum måste ett tätskikt läggas ovanpå avjämningmassan/slipsatsen. Vid användning av golvvärme ska denna gjutas in i avjämningsmassa, ej i slipsats. Eventuella rörinstallationer placeras i weberfloor 450 Light-skiktet.

  • Pumpbar
  • Lättvikt
  • Ger plats för rörinstallationer
  • Värmeisolerande

Golvkonstruktioner uppbyggda med weberfloor 450 Light används i exempelvis våtrum, träbjälklag och installationsgolv. Konstruktionslösningen ger efter pågjutning med Weber avjämningsmassa/slipsats en lätt, rationell, värmeisolerande golvkonstruktion som utgör färdigt undergolv för exempelvis tätskikt, keramiska plattor, plastmatta, textilmatta, linoleummatta och trägolv.

Relaterade produkter/system