weberfloor CE combi Ny produkt

Weber Sverige
weberfloor CE combi är en vit polymermodifierad flexibel fin och byggspackel med pastakonsistens. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen. Används till hållkärl tillsammans med weberfloor super flow CE.
Produkten är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD verifierad och Indoor Air Comfort Gold verifierad. CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv, Vägg

  • Flexibel, polymermodifierat byggspackel
  • Lämplig för hålkäl
  • vit
  • EPD-Verifierad

weberfloor CE combi rekommenderas för hålkäl. Det kan användas till lagning av håligheter, finspackling och skarvspackling etc. 

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor CE combi (PDF - 73,57 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

eBVD2015-weberfloor-CE-combi-2024-03-08-1.pdf (PDF - 179,36 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDSXXP017912-1-weberfloor-CE-combi-SE.pdf (PDF - 147,19 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,6 kg/m2/mm  (enligt GBR mätmetod):
Kornstorlek< 0,5 mm
Minsta skikttjocklek1 mm
Maximal skikttjocklek30 mm
ÖppentidCa 20-30 min vid 20°C/50% RF
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa enl. EN13892-8
TryckhållfasthetsklassC25 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 30 MPa enl. EN 13892-2
Böjdraghållfasthet, medelklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 10 MPa enl. EN 13892-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
Rekommenderad vattenhalt3,3-3,9 L/15 kg (22-26%)
Lagring24 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning15 kg säck, 36 st. 540 kg per pall (1200x800 mm)