weberfloor 319 snabbslipsats fin DR

Weber Sverige

Weberfloor 319 DR är ett snabbhårdnande lågalkalisk cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas. Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt blandcement, natursand, kompletterande bindemedel och tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är EPD verifierad, Indoor Air Comfort Gold och fuktskadestabil.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Dammreducerad
  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lämplig för tjocka skikt 15-150 mm
  • Tidigt beläggningsbar
  • Jordfuktig konsistens
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 319 DR är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på god ytstyrka och snabbhet. Skikttjocklek 15-150 mm. Weberfloor 319 kan användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m² yta.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor_319_DR.pdf (PDF - 173,67 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 319 snabbslipsats fin DR (PDF - 142,94 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 319 snabbslipsats fin DR (PDF - 267,81 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 319 snabbslipsats fin DR (PDF - 678,32 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 319 snabbslipsats fin DR (PDF - 3,08 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång2 kg/m²/mm  (enligt GBR mätmetod)
Minsta skikttjocklek15 mm
Maximal skikttjocklek150 mm
AnvändningstidCa 20-30 min vid 20°C/50% RF
Torktid15-100 mm 1 dygn
100-150 mm 2 dygn
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20°C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning1-3 timmar
TryckhållfasthetsklassC 16 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 31 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF3 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 5,5 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0.05 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Rekommenderad vattenhalt1,6 L/20 kg säck (8%)
pH för härdat materialCa 11
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,152 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200909235 weberfloor 319 snabbslipsats fin DR, 20 kg säck
5200909769 weberfloor 319 snabbslipsats fin DR, 1000 kg storsäck