weberfloor 318 snabbslipsats grov DR

PR00044143

weberfloor 318 snabbslipsats grov DR är ett snabbhårdnande, självtorkande och dammreducerat golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. Ytan har behov av att primas och finspacklas före mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement och kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är EPD verifierad. Produkten är slagg- och kaseinfri samt fuktskadestabil.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Golv

  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lämplig i tjocka skikt
  • Tidigt beläggningsbar
  • Dammreducerd
  • Jordfuktig konsistens
  • EPD-Verifierad

weberfloor 318 snabbslipsats grov DR är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på snabb ythållfasthet för tidig mattläggning. Skikttjocklek 20-150 mm. weberfloor 318 DR kan även användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m² yta.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 2,0 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod)
5 mm = 10 kg/m²
10 mm = 20 kg/m²
Rekommenderad skikttjocklek20-150 mm
Minsta skikttjocklek20 mm
Maximal skikttjocklek150 mm
VattenbehovCa 1,6 liter per 20 kg säck
Användningstid30-40 min
Härdningstid innan beläggning1-2 dygn
Härdningstid innan gångbelastning1-3 tim
TryckhållfasthetsklassC20 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel 35 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF4 enligt EN 13892-2
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel 6,5 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,50 mm/m
BrandklassA2fl -s1
Rekommenderad vattenhalt8 %
pH för härdat materialCa. 11
Lagring9 månader i torra utrymen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
1000 kg storsäck
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,146 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200847795 weberfloor 318 snabbslipsats grov DR, 20 kg säck