weberfloor 318 snabbslipsats grov DR

PR00044143

weberfloor 318 snabbslipsats grov DR är ett snabbhårdnande lågalkalisk, självtorkande och dammreducerat golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. Ytan har behov av att primas och finspacklas före mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement och kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är EPD verifierad. Produkten är slagg- och kaseinfri samt fuktskadestabil.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Golv

  • Lämplig för fallbyggnad
  • Lämplig i tjocka skikt
  • Tidigt beläggningsbar
  • Dammreducerd
  • Jordfuktig konsistens
  • EPD-Verifierad
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C

weberfloor 318 snabbslipsats grov DR är lämplig för användning i bostäder, våtrum, kontor och offentlig miljö inomhus där särskilda krav ställs på snabb ythållfasthet för tidig mattläggning. Skikttjocklek 20-150 mm. weberfloor 318 DR kan även användas i flytande konstruktion med minsta skikttjocklek 40 mm upp till 10 m² yta.

Materialåtgång2 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod)
Minsta skikttjocklek20 mm
Maximal skikttjocklek150 mm
AnvändningstidCa 30 min vid 20°C/50% RF
Härdningstid innan beläggning1-2 dygn
Härdningstid innan gångbelastning1-3 timmar
TryckhållfasthetsklassC20 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel 35 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF4 enl. EN 13892-2
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel 6,5 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Rekommenderad vattenhalt1,6 L/20 kg säck (8%)
pH för härdat materialCa 11
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
CertifikatEPD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,146 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200847795 weberfloor 318 snabbslipsats grov DR, 20 kg säck