weberfloor top primer

PR00036455

weberfloor Top primer är avsedd att användas ihop med weberfloor Top matt som i system fungerar som ytbehandling av weberfloor 4650 Design Colour. Materialet levereras som färdig vätska och är inte klassad som härdplast.

Underlag

Golv

  • Lätt att applicera Kort torktid Diffusionsöppen Endast för inomhusmiljö

Används tillsammans med weberfloor Top matt som ytbehandling för weberfloor 4650 Design Colour. Används endast inomhus i torra utrymmen.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor top primer (PDF - 132,98 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor top primer (PDF - 146,28 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor top primer (PDF - 222,52 KB)

Ladda nerSkicka
MaterialåtgångCa 0,08 L/m²
Appliceringstemperatur+10°C–25°C
Torktid2-3 timmar. Vid +20°C och 50% RF. Vid högre temperatur och lägre RF kortas torktiden, lägre temperatur och högre RF förlänger torktiden.
Vikt 1,0 kg/liter
ViskositetLiknande vatten
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Artikelnummer Beskrivning
5200779318 weberfloor top primer, 5 kg

Guide och video

Referenser

Weber SE
Golvavjämning Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Comfort solution and decorative floors in hotel

Solo Sokos Hotel Torni (Hotelli Torni Tampere)
TAMPERE / FINLAND