weberfloor moisture sensor

PR00043421

weberfloor moisture sensor, en trådlös fuktsensor lämplig att användas endast med Webers golvavjämning. Sensorn behöver ingen extra energikälla utan drivs av energin från avläsningsenheten och gjuts in i den färska avjämningen där relativ fuktighet samt temperatur mäts.

CE

Underlag

Golv

  • Följer uttorkningsförloppet under byggtiden, är också lämplig för övervakning över längre tidsperioder efter byggets färdigställande.
  • Uppmätt data kan enkelt föras över till molnet där färdiga rapporter även kan tas ut vilket möjliggör enkel uppföljning över tid.

weberfloor moisture control är ett system för att mäta relativ fuktighet och temperatur i weberfloor golvavjämningsmassa. Systemet har utvecklats speciellt för mätningar av golvkonstruktioner och för långsiktig övervakning av fuktighet även efter ytbeläggning. Sensorerna behöver inte en strömkälla, den energi som krävs överförs trådlöst via den tillhörande weberfloor moisture reader under mätningen. Från weberfloor moisture reader kan mätdata överföras till Relia Cloud för enkel datahantering och rapportering.