weberfloor moisture reader

PR00056521

weberfloor moisture reader används tillsammans med weberfloor moisture sensor och utgör tillsammans en metod för att mäta bl a fukt i weberfloor avjämningsmassa.

  • Används tillsammans med weberfloor moisture sensor och utgör tillsammans en metod för att mäta bl a fukt i weberfloor avjämningsmassa.
  • För varje mätning loggas relative fuktighet, temperatur, datum, tid och aktuell sensors serienummer.
  • Uppmätt data kan enkelt överföras till molnet för uppföljning och utskrift av standardiserade rapporter.
  • Leverans sker alltid i en praktisk väska som även inkluderar batterier och laddare samt USB-kabel.

weberfloor moisture control är ett system för att mäta relativ fuktighet och temperatur i weberfloor golvavjämningsmassa. Systemet har utvecklats speciellt för mätningar av golvkonstruktioner och för långsiktig övervakning av fuktighet även efter ytbeläggning. Sensorerna behöver inte en strömkälla, den energi som krävs överförs trådlöst via den tillhörande weberfloor moisture reader under mätningen. Från weberfloor moisture reader kan mätdata överföras till Relia Cloud för enkel datahantering och rapportering.