weberfloor 4955 ljudmatta

PR00036437

Weberfloor 4955 är en tunn stegljudsreducerande ljudmatta för användning vid både nybyggnad och renovering. Stegljudsmattan är 3mm tjock och består av en kärna av glasull som på på ovan och undersida är laminerad med polyetenfolie. Stegljudsmattan har en vit översida med svart och gult tryck för spårbarhet. Stegljudsmattan har en 55mm bred folieremsa med självhäftande tejp som används för tätning för de längsgående fogarna. Tillsammans med 25mm avjämningsmassa bildar stegljudsmattan en konstruktion som på ett standard betongbjälklag reducerar stegljudsnivån L'n,w med 18 dB och förbättrar luftljudsisoleringen ?Rw med 4 dB (VTT rapport No VTT-S-04183-10). Mattan kan även användas som glidskikt i samband med flytande konstruktioner. Weberfloor 4955 är en vara och är inte klassad som kemisk produkt. Därför behövs inget säkerhetsdatablad.

Svanen (listad) BASTA EPD

Underlag

Golv

  • Stegljudsdämpande
  • Tunn
  • Levereras på rullar – enkel att applicera
  • Intergrerad skarvtejp – enkel att applicera
  • Låg vikt, endast 12 kg per 30m2 rulle
  • EPD-Verifierad

Weberfloor 4955 ljudmatta används för stegljudsreducering vid nybyggnad och renovering i bostäder, kontor, trapphus och liknande utrymmen.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4955 ljudmatta (PDF - 120,88 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4955 ljudmatta (PDF - 140,23 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4955 ljudmatta (PDF - 1,47 MB)

Ladda nerSkicka
LagringTorrt och liggande. Utsätt ej för solljus.
Förpackning30 m2 rulle (12 kg)
16 rullar/pall
Diameter 0,31m per rulle
Längd 30 m
Bredd 1 m
CertifikatEPD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,772 kg CO₂e/m²
Artikelnummer Beskrivning
5200629227 weberfloor 4955 ljudmatta
5200779402 weberfloor 4955 ljudmatta

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Golv övrigt

Brf Åkerspark, Åkersberga Uppland

Tre stycken exklusiva stadsvillor i Åkersberga byggdes med Weber Komfortgolv.

Weber Sverige
Betong / Cement / Vägglagning Konceptgolv

Brf Bockkranen, Göteborg

Ett koncept med material och utförande specifikt för projektet togs fram till Brf Bockkranen, ett nybygge i Västra Eriksberg, Göteborg.

Weber Sverige
Golvavjämning Golv övrigt

Brf Älvängen, Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden, ett populärt område för både bostäder samt arbetsplatser.

Weber Sverige
Golvavjämning Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Comfort solution and decorative floors in hotel

Solo Sokos Hotel Torni (Hotelli Torni Tampere)
TAMPERE / FINLAND