weberfloor 450 light

PR00036402

Weberfloor 450 light är en lättfyllnadsmassa för golvuppfyllnad i tjocka skikt som består av EPS-kulor och cement. Den kan både appliceras för hand och med pump. Weberfloor 450 light ska alltid pågjutas med minst 20 mm Weber avjämningsmassa innan golvbeläggning kan ske. Weberfloor 450 light är registrerad i Basta och accepteras enligt Byggvarubedömningen BVB, EPD verifierad samt brandtestad och godkänd för marina applikationer.

CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Golv

  • Volymstabil – sväller inte
  • Låg densitet – sparar vikt
  • Isolerande – möjlighet att minska energianvändning
  • Blandning i kärl – för mindre volymer
  • Pumpbar – rationell applicering
  • Brandtestad och godkänd för marina applikationer.
  • EPD verifierad

Weberfloor 450 light rekommenderas för användning i bostäder, kontor och offentliga lokaler. Produkten kan läggas med såväl vidhäftning till underlag som flytande konstruktion. Skikttjocklek 30-600 mm. I flytande konstruktion 50-600 mm. Weberfloor 450 light ska alltid pågjutas med minst 20 mm Weber avjämningsmassa. Utförligare konstruktionsbeskrivningar finns För mer information, besök vår hemsida.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 450 light (PDF - 126,17 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 450 light (PDF - 142,94 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 450 light (PDF - 291,28 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 450 light (PDF - 3,02 MB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 450 light (PDF - 171,88 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 450 light (PDF - 62,71 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 450 light (PDF - 286,35 KB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 450 light (PDF - 638,11 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1 L/m²/mm
Minsta skikttjocklek30 mm
Maximal skikttjocklek600 mm
VattenbehovMax 6,4 L/säck
Härdningstid innan beläggning12 timmar - 7 dygn
Härdningstid innan gångbelastningCa 2 timmar
Tryckhållfasthet>2 MPa (N/mm²)
BrandklassA2fl-s1 enl. EN13501-1
Testrapport RISE referensnummer 2P04465-1
enl. testmetod EN ISO 1716 och EN ISO 9239-1

Brandtestad och godkänd för marina applikationer enl. IMO 2010 FTP Code Part 5
Värmeledningsförmåga0,1 W/m.K
Volymvikt för torrt material380 kg/m³
LagringTorrt och frostfritt.
Hållbarhet12 månader.
Förpackning45 liter per säck (17 kg per säck)
21 säckar per pall = 945 liter / 357 kg per pall.
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,971 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200779403 weberfloor 450 light, 45 liter säck