weber stepisol stegljudsskiva

Image Not Available

Stepisol stegljudsskiva är en stegljudsdämpande skiva som ingår i Weber ljudgolv och hjälper till att skapa ljudmiljöer som uppfyller aktuella ljudkrav i våra byggnader.

Svanen (listad) BASTA BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD

Underlag

Golv

  • Stegljudsdämpande
  • Finns i flera tjocklekar, från 5 mm till 50 mm
  • Ingår i WeberLjudgolvsystem
  • EPD-Verifierad

Stepisol stegljudssystem är främst avsett att användas i bostäder och offentliga lokaler. Stepisol kan användas på alla typer av bärande underlag förutsatt att underlagen är plana och jämna. Bäst effekt fås om underlaget består av en tung konstruktion som exempelvis ett betongbjälklag. Produkten tål att ligga i fortvarighetstillstånd upp till 95% RF. Tag kontakt med Weber för närmare upplysningar.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weber stepisol stegljudsskiva (PDF - 46,46 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weber stepisol stegljudsskiva (PDF - 142,11 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weber stepisol stegljudsskiva (PDF - 992,23 KB)

Ladda nerSkicka
Dimensioner (LxBxH)L=2000 mm B=1000 mm, H=5, 10, 15, 20, 30 och 50 mm
Värmeledningsförmåga0,04 W/m.K
Värmebeständighet<115°C
Densitet195 kg/m³ (Stepisol grön)
LagringVäderskyddad förvaring.
CertifikatEPD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A3158 kg CO₂e/m³
Artikelnummer Beskrivning
5200779397 weber stepisol stegljudsskiva – 2000x1000x5 mm
5200758851 weber stepisol stegljudsskiva – 2000x1000x10 mm
5200779398 weber stepisol stegljudsskiva – 2000x1000x15 mm
5200779399 weber stepisol stegljudsskiva – 2000x1000x20 mm
5200779400 weber stepisol stegljudsskiva – 2000x1000x30 mm
5200779401 weber stepisol stegljudsskiva – 2000x1000x50 mm