weber dolomitkross 3–5mm

Weber Sverige

Dolomitkross för uppbyggnad av golvkonstruktion i mindre utrymmen. Dolomitkrossen pågjuts med avjämningsmassa.

BASTA

Underlag

Övrigt

  • Lätt att fördela
  • Stabil att gå på
  • Används direkt under golvavjämning
  • Möjliggör kortare torktider

Weber Dolomitkross 3-5mm används för uppbyggnad av golvkonstruktioner i främst våtrum eller andra mindre utrymmen. Dolomitkrossen kan pågjutas direkt med golvavjämning. Dolomitkrossen kan omedelbart pågjutas med golvavjämning vilket minskar ställtider. I och med att pågjutningens skikttjocklek minskar vid användning av Dolomitkross kan torktiderna minskas.

BallastNatursand 3–5 mm
BulkdensitetCa 1,7 kg /L
Artikelnummer Beskrivning
5200815095 weber dolomitkross 3–5mm – 25 kg säck