weberfloor 4650 design colour

PR00036411

Weberfloor 4650 Design Colour är en genomfärgad snabbhärdande, pumpbar lågalkalisk, självutjämnande cementbaserad slitskiktsmassa uppbyggd av specialcement, sand och kompletterande bindemedel. Produkten kan erhållas i fem olika kulörer. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildade golventreprenörer för läggning av weberfloor 4650 Design Colour. Weberfloor 4650 Design Colour tillsammans med rekommenderad ytbehandling ingår i Webers koncept Designgolv. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. Weberfloor 4650 Design Colour är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C25-F7-AR 0,5 enligt EN 13813.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

Kulörer/strukturer

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Väldigt plana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belastningar – lång livslängd
  • Finns i flertalet kulörer – möjliggör objektsanpassning
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4650 Design Colour är avsedd att användas inomhus i torra utrymmen på allmänna kommunikationsytor, lagerytor i butiker, gallerier och industri med lätt truckbelastning samt i bostäder. Golvet kan erhållas i olika kulörer och är avsett att utgöra ett element i rummets färgsättning. Ytbehandlingsmetod och tillhörande golvvårdsmetod måste anpassas till aktuell verksamhet. Skikttjocklek 4-15 mm. Angiven minsta skikttjocklek 4 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om ca 10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Materialåtgång1,7 kg/m²/mm  (enligt GBR mätmetod)
Rekommenderad skikttjocklek10 mm
Minsta skikttjocklek4 mm
Maximal skikttjocklek15 mm
Härdningstid innan gångbelastning3-5 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning1 dygn vid 20°C
Härdningstid innan full belastning7 dygn vid 20°C
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enl. EN13892-8
TryckhållfasthetsklassC25 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 32,5 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13892-2
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 11 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
NötningsmotståndWear resistance-BCA klass AR 0,5 enl. EN 13813
Rekommenderad vattenhalt4,0-4,2 L/20 kg (20-21%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
150-157 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
230-240 mm
pH för härdat materialCa 11
Lagring6 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,255 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819926 weberfloor 4650 design colour – G10 Off White, 20 kg säck
5200779372 weberfloor 4650 design colour – G10 Off White, bulk
5200819927 weberfloor 4650 design colour – G20 Light Grey, 20 kg säck
5200779373 weberfloor 4650 design colour – G20 Light Grey, bulk
5200820057 weberfloor 4650 design colour – G40 Warm Grey, 20 kg säck
5200773681 weberfloor 4650 design colour – G40 Warm Grey, bulk
5200820061 weberfloor 4650 design colour – G60 Dark Grey, 20 kg säck
5200779374 weberfloor 4650 design colour – G60 Dark Grey, bulk
5200820067 weberfloor 4650 design colour – G80 Antracit, 20 kg säck
5200779375 weberfloor 4650 design colour – G80 Antracit, bulk

Relaterade produkter
weberfloor 4650 design colour