weberfloor 4635 design grinded stone

PR00036410

Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är en pumpbar cementbaserad lågalkalisk pågjutningsmassa som innehåller mörk ballast. Efter härdning torrslipas ytan till hög glans med diamantslipningsutrustning. Slipningen sker tills mörka ballastkornen framträder mot den ljusare bakgrunden. Bakgrunden kan fås i tre kulörer. Materialet bildar efter läggning, slipning och ytbehandling en fogfri stenliknande yta som är både lättskött och gångvänlig. Läggningstekniken där ballasten följer läggningsstråken och därmed inte blir jämt föredelad ger golvet en levande yta. Vid läggning krävs kunskap och erfarenhet för att uppnå ett fullgott resultat. Weber har särskilt utbildat golventreprenörer för läggning och slipning av weberfloor 4635 Design GrindedStone. Weberfloor 4635 Design Grinded Stone tillsammans med rekommenderad ytbehandling ingår i Webers koncept designgolv.
Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är karakteriserad polymermodifierad: CT-C30-F7-AR 0,5 enligt EN 13813. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

CE BASTA BVB Accepteras EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

Kulörer/strukturer

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Snabbhärdande – möjliggör snabb installation
  • Superplana golv – lättskötta golv
  • Hög beständighet mot mekaniska belastningar – lång livslängd
  • Finns i olika kulörer – möjliggör objektsanpassning
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4635 Design Grinded Stone är främst avsedd för att användas på allmänna kommunikationsytor och lagerytor i butiker, gallerier och industri med lätt truckbelastning samt i bostäder. Golvet kan erhållas i olika standardfärgade bakgrundskulörer och kan utgöra ett element i rummets färgsättning.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Materialåtgång1,9 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod)
Minsta skikttjocklek10 mm
Maximal skikttjocklek15 mm
Torktid1-3 dygn mellan installation och slipning
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>2,0 MPa enl. EN13892-8
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 40 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 10 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920rev
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul: klass AR0,5 enl. EN 13892-4 (BCA)
Motståndsförmåga industrihjul: klass RWA 20 enl. EN 13892-5 (Bring)
Nötningsmotstånd: klass A12 enl. EN 13892-3 (Böhme)
Rekommenderad vattenhalt3,2-3,4 L/20 kg säck (16-17%)
Flytförmågaweber standard metod (ring 68x35 mm)
195-205 mm
Lagring6 månader  i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,432 kg CO₂e/kg