weberfloor super flow CE Ny produkt

Weber Sverige
weberfloor super flow CE är en vit polymermodifierad flexibel avjämningsmassa avsedd som ytbeläggning av lätt industri, fläktrum och teknikrum eller liknande.
Produkten är fuktskadestabil, vattenavvisande, diffusionsöppen, slitstark och lättstädad. Produkten är CE-märkt och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta 
och accepteras av Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD verifierad och Indoor Air Comfort Gold verifierad. CE BASTA Indoor Air Comfort Gold BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Flexibel, polymermodifierad och självutjämnande
  • Vattenavvisande
  • Diffusionsöppen
  • Alternativ till epoxi
  • Lättstädad
  • EPD-Verifierad
weberfloor super flow CE appliceras i skikttjocklek 1-12 mm Produkten är vit polymermodifierad flexibel avjämningsmassa avsedd som ytbeläggning av lätt industri, fläktrum och teknikrum eller liknande.
weberfloor super flow CE ger en fuktskadestabil, vattenavvisande, diffusionsöppen, slitstark och lättstädad beläggning. 
  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Materialåtgång1,7 kg/m2/mm (enligt GBR mätmetod):
Kornstorlek< 0,5 mm
Minsta skikttjocklek1 mm
Maximal skikttjocklek12 mm
ÖppentidCa 20-30 min vid 20°C/50% RF
Härdningstid innan gångbelastning8 timmar
Härdningstid innan försiktig belastning2 dagar
Härdningstid innan full belastning21 dagar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa enl. EN13892-8
TryckhållfasthetsklassC20 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 30 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF6 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 7,5 MPa enl. EN 13892-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
NötningsmotståndMotståndsförmåga industrihjul
Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enl.
BCA klass AR2,0 EN 13892-4
Rekommenderad vattenhaltMax 5,0 L/20 kg (max 25 %)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
145-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
240-260 mm

Lagring12 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)