weberfloor 4160 fine flow rapid

PR00036403

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är en pumpbar lågalkalisk, självtorkande, självutjämnande avjämningsmassa, med snabb hållfasthetstillväxt för tidig mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på byggarbetsplatsen. Materialet har extra hög bindemedelshalt för att möjliggöra tidig mattläggning. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Kornstorlek < 1,0 mm. Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid är CE-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas enligt byggvarubedömningen BVB och uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD verifierad och Indoor Air Comfort Gold verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld EPD Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Väldigt bra flytegenskaper – möjliggör plana ytor i tunna skikt
  • Hög ytstyrka – lämplig för de flesta ytbeläggningar
  • Självtorkande – tidigt beläggningsbar
  • Låga egenemissioner
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 4160 Fine Flow Rapid rekommenderas för användning inomhus i bostäder, kontor och offentlig miljö där särskilda krav ställs på hög ytstyrka och snabb golvbeläggning. Materialet lämpar sig för de flesta underlag och kan läggas med såväl Webers automatiska blandarpumpar som för hand. Skikttjocklek 2-30 mm.  Angiven minsta skikttjocklek 2 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor som underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek ca 10 mm för att uppnå ett optimalt resultat. Produkten är lämplig för värmegolv.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 154,08 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 143,38 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 270,13 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 680,9 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 4160 fine flow rapid (PDF - 2,11 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,7 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
Minsta skikttjocklek2 mm
Maximal skikttjocklek30 mm
Härdningstid innan beläggning1 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn> 2,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>2,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-bransch standard
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 35 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 11 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC450 2-30 mm enl. EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt4,2 L/20 kg säck (21%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
155-160 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
240-255 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
140-150 mm
DensitetCa 1950 kg/m3, härdad och torkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall(1200x800 mm)
1000 kg stor säck och löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,241 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200819603 weberfloor 4160 fine flow rapid, 20 kg säck

Guide och video

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Golv övrigt

Victoria Park, Malmö

Victoria Park i Malmö, etapp 1, består av 133 lägenheter och en serviceanläggning med spa, gym och biograf.

Weber Sverige
Betong / Cement / Vägglagning Konceptgolv

Brf Bockkranen, Göteborg

Ett koncept med material och utförande specifikt för projektet togs fram till Brf Bockkranen, ett nybygge i Västra Eriksberg, Göteborg.