weberfloor 170 flow rapid DR Ny produkt

Weber Sverige
Weberfloor 170 flow rapid DR är en lågalkalisk dammreducerad, självtorkande och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor 170 flow rapid DR är CE märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad. CE EPD BASTA BVB Accepteras Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Lämpad för fallbyggnad, slätspackling och värmegolv
  • Självtorkande
  • Pumpbar
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad
Weberfloor 170 flow rapid DR Självutjämnande avjämningsmassa för slät och fallspackling i torr och våta utrymmen där behov finns för korta torktider.
Skikttjocklek 4-30 mm. Angiven minsta skikttjocklek 4 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om minst 10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Materialåtgång1,75 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,75 kg/m²    10 mm = 17,5 kg/m²
Minsta skikttjocklek4 mm
Maximal skikttjocklek30 mm
Härdningstid innan beläggning1 dygn
Härdningstid innan gångbelastning1-3 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enligt EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
TryckhållfasthetC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärde39 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet, medelvärde9 MPa enligt EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1 
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 (vid tjocklek 4-30mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt3,6 liter per 20 kg säck (18%)
FlytförmågaSS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-225 mm
pH för härdat materialca 11
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall (1200x800 mm)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,188 kg CO₂e/kg