weberfloor 150 dura

PR00057596

Tjockläggning normal

Weberfloor 150 Dura är en pumpbar lågalkalisk normaltorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet levereras som torrbruk bestående av cement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil och fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Weberfloor 150 Dura är CE-märkt, registrerad i Basta och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassa. Produkten har även tredjepartsverifierad miljöavtryck med EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

CE EPD BASTA Svanen (listad) BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Lämplig för tjocka skikt
  • Både fall, slätspackling och värmegolv
  • Låga egenemissioner
  • Lågt Co2 avtryck
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 150 Dura rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentliga utrymmen inomhus och kan användas för såväl vidhäftning som flytande konstruktion. Weberfloor 150 Dura ska beläggas.
För uttorkningskrav av underlag och weberfloor 150 Dura innan ytbeläggning sker hänvisas till aktuell krav enligt AMA Hus. Produkten är lämplig för värmegolv. Skikttjocklek 12-80 mm.

Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 150 dura (PDF - 162,63 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 150 dura (PDF - 141,94 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 150 dura (PDF - 145,14 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 150 dura (PDF - 271,18 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 150 dura (PDF - 670,48 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 150 dura (PDF - 2,57 MB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,85 kg/m²/mm  (enligt GBR mätmetod):
Minsta skikttjocklek12 mm
Maximal skikttjocklek80 mm
Skikttjocklek i flytande konstruktioner> 30 mm
Torktid1 vecka/cm upp till 40 mm
>40 mm 6- 14 veckor
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20°C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-bransch standard
TryckhållfasthetsklassC20 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel 29 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF5 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel 5,5 MPa enl. EN 13892-2
Krympning<0,3 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 10-100 mm enl. EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt3,2-3,4 L/20 kg säck (16-17%)
FlytförmågaEnl. SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-220 mm
pH för härdat materialCa 11
DensitetCa 2150 kg/m3, härdad och torkad material levererat med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen.
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall(1200x800 mm)
1000 kg stor säck och löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,107 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200890846 weberfloor 150 dura, 20 kg säck
5200890847 weberfloor 150 dura, 1000 kg storsäck
5200879763 weberfloor 150 dura, bulk