weberfloor 140 nova

PR00036386

Weberfloor 140 Nova är en lågalkalisk, fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av bindemedel, sand samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil, slagg och kaseinfri, CE-märkt, registrerad i Basta, rekommenderas av byggvarubedömningen BVB samt uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE EPD BASTA BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • Både lämpad för fallbyggnad, slätspackling och värmegolv
  • Låga egenemissioner
  • Brand och konstruktionsklassad
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Weberfloor 140 Nova är en lågalkalisk som rekommenderas för användningsområdena bostäder, kontor och offentliga utrymmen inomhus och kan användas för såväl vidhäftning som flytande konstruktion. Produkten är lämplig för värmegolv. Weberfloor 140 Nova ska ytbeläggas. För uttorkningskrav av underlag och weberfloor 140 Nova innan ytbeläggning sker hänvisas till aktuella krav enligt AMA Hus.
Skikttjocklek 5-60 mm. Angiven minsta skikttjocklek 5 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor med maskinläggning såsom pumpbil och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om minst 10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 140 nova (PDF - 150,14 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 140 nova (PDF - 150,34 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 140 nova (PDF - 145,96 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 140 nova (PDF - 268,65 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 140 nova (PDF - 666,97 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 140 nova (PDF - 2,48 MB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 110 fine (PDF - 150,03 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,7 kg/m²/mm  (enligt GBR mätmetod):

Extern mätning utfört av RISE 2018-01-17
Rapport nr: 8F000976B
Minsta skikttjocklek5 mm
Maximal skikttjocklek60 mm
Härdningstid innan beläggning1-9 veckor vid 20°C/50% RF
Härdningstid innan gångbelastning2-4 timmar
FiberförstärktJa
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-bransch standard
TryckhållfasthetsklassC20 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedelvärde 26 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF5 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedelvärde 6 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn<0,3 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3

Konstruktion enl. Statement* 2021-11-08
Golvavjämning 25 mm EI15, K210.
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 5-60 mm enl. EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt4,2 L/20 kg säck (21%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
210-230 mm

pH för härdat materialCa 11
DensitetCa 1900 kg/m3, härdat och torkat material levererat med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall(1200x800 mm) 1000 kg stor säck och löst Bulk

CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,132 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680474 weberfloor 140 nova, 20 kg säck
5200779334 weberfloor 140 nova, 1000 kg storsäck
5200680488 weberfloor 140 nova, bulk

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Avjämningsmassa

STUDIO, Malmö- Work, stay and play 24/7

På Universitetsholmen växer det fram en helt ny stadsdel som binder samman Malmö city med Västra Hamnen. Här kommer det att vara liv och rörelse dygnet runt tack vare bland andra Malmö Live och...

Weber Sverige
Golvavjämning Konceptgolv Designgolv Industrigolv

Torsplan 2 - prisbelönad handels- och kontorsbyggnad i Hagastaden

Mitt i Hagastaden har NCC utvecklat Torsplan i två etapper. Kontors- och handelshuset Torsplan 2 omfattar kontor, handel samt en tunnelbanestation och ska fungera som både arbets- och mötesplats.

Malmö Live har golvavjämning från Weber
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv

Malmö Live kontor

I kulturkvarteret Malmö Live på Universitetsholmen i Malmö har Skanska uppfört ett kontorshus med en inbyggd innergård.

Förskolan Lotsen är certifierad Miljöbyggnad silver och har golv från Weber
Golvavjämning Avjämningsmassa Konceptgolv

Miljöcertifierad förskola i Karlstad

Cityförskolan Lotsen i Karlstad är certifierad Miljöbyggnad silver och materialvalen är gjorda efter Byggvarubedömningens riktlinjer.

Fasadreferens Rydebäcksskolan
Golvavjämning Industrigolv Avjämningsmassa Konceptgolv

Nya lokaler för Rydebäcksskolan i Helsingborg

Weber har levererat golvavjämning till den nya skolbyggnaden.

Referens Herrstaskolan 01
Golvavjämning Avjämningsmassa

Herrestaskolan- miljöcertifierad skola i Barkarbystaden

Herrestaskolan ligger i Barkarbystaden. Skolan öppnades våren 2016 med plats för ungefär 300 barn.

Referens Hotell Öresund
Golvavjämning Avjämningsmassa

Gammal färjeterminal blev ny central mötesplats

Den gamla färjeterminalen på Jönsaplan mitt i centrala Landskrona har rivits och gett plats för Hotell Öresund.

Weber Sverige
Golvavjämning Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

Eminent är den första byggnaden i Norden som är certifierad enligt Well Building Standard (Well). Det är en amerikansk byggstandard med utgångspunkt i att människor som arbetar i fastigheten ska...

Armaturen Linköping har Weber Industrigolv
Avjämningsmassa Industrigolv

Armaturen- Kontorshus i Linköping

Nu har industrilokalen i kvarteret Armaturen i Linköping byggts om till kontorshus och kompletterats med en tillbyggnad med totalt fyra våningsplan av KL-trä till befintlig stomme.