weberfloor 130 core

PR00036385

Weberfloor 130 Core är en lågalkalisk pumpbar självtorkande avjämningsmassa avsedd för tjocka skikt. Materialet levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, natursand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil och fri från slagg och kasein. Vatten tillsätts på arbetsplatsen.
Weberfloor 130 Core är CE-märkt, registrerad i Basta, accepteras av Byggvarubedömningen, BVB och uppfyller AMA Hus krav på avjämningsmassor. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Kan användas både som självtorkande och normaltorkande
  • Lämplig för tjocka skikt
  • Pumpbar – snabb och ergonomisk läggning
  • Både fall, slätspackling och värmegolv
  • Brand och konstruktionsklassad
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 130 Core rekommenderas där behov finns för läggning i tjocka skikt och samtidigt begränsa torktiden. Produkten kan användas både som självtorkande och normaltorkande golvavjämning. Produkten rekommenderas främst som bottningsmaterial och som parkettbärare vid flytande parkett, underlag för klinker och underlag för tätskikt. Produkten är lämplig för värmegolv. Skikttjocklek 10-100 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 130 core (PDF - 157,25 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 130 core (PDF - 135,15 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 130 core (PDF - 146,27 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 130 core (PDF - 272,47 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 130 core (PDF - 683,88 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 130 core (PDF - 2,48 MB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 110 fine (PDF - 150,03 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,85 kg/m²/mm  (enligt GBR mätmetod):

Extern mätning utfört av RISE 2018-06-07
Rapport nr: 8F012753
Minsta skikttjocklek10 mm
Maximal skikttjocklek100 mm
TorktidProdukten är beläggningsbar enl. följande:
Upp till 30 mm 2 dygn
Upp till 50 mm 3 dygn
Upp till 80 mm 5 dygn
Upp till 100 mm 7 dygn
Förutsättning är ett uttorkningsklimat på +20°C och 50% relativ luftfuktighet i rumsluften.
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,0 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,0 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-bransch standard.
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet 28 dygnMedel 35 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF5 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet 28 dygnMedel 7 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1
RISE Rapport PX26920-3rev3

Konstruktion enl. Statement* 2021-11-08
Golvavjämning 25 mm EI15, K210.
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 250 10-100 mm enl. EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt3,2 L/20 kg säck (16%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-140 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
180-210 mm
pH för härdat materialCa 11
DensitetCa 2100 kg/m3, härdad och torkad vid leverans med Weber FBG pumpbil.
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra
utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall(1200x800 mm)
1000 kg stor säck och löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,138 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680473 weberfloor 130 core, 20 kg säck
5200779333 weberfloor 130 core, 1000 kg storsäck
5200680486 weberfloor 130 core, bulk

Referenser

Foto: Johanna Åfreds
Golvavjämning Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Humanistiska Teatern

Amfiteaterinspirerad hörsal för samtal och dialog.

Kv. Norrland på Söder i Helsingborg
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv Konceptgolv

Nya bostadshus på gammal bryggeritomt

Weber har levererat golvavjämning till nya lägenheter i Kvarteret Norrland på Söder i Helsingborg.

Brf Fjällblicken har Weber Komfortgolv
Golvavjämning Konceptgolv Avjämningsmassa

Bostadsrätter med naturen utanför dörren

Lägenheterna i Brf Fjällblicken i Östersund har har Weber Komfortgolv, värmegolv med ljudreducerande egenskaper.

Weber Sverige
Golvavjämning Designgolv Avjämningsmassa Industrigolv

Nybyggnad av Kontor, Hyllie Boulevard, golv

Eminent är den första byggnaden i Norden som är certifierad enligt Well Building Standard (Well). Det är en amerikansk byggstandard med utgångspunkt i att människor som arbetar i fastigheten ska...

Kulturkvarteret i Örebro
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv

Kulturkvarteret i Örebro

Webers ljudgolvlösningar uppfyller de höga ljudkraven.