weberfloor 120 reno DR

PR00036387

Weberfloor 120 Reno DR är en dammreducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel.
Vatten tillsätts på arbetsplatsen. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor 120 är CE märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • Lämplig för värmegolv
  • Både fallbyggnad och slätspackling
  • Självtorkande och fiberförstärkt
  • Brand och konstruktionsklassad
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 120 Reno rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till el- alternativt vattenburet värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Se Weber navigator för konstruktionslösningar. Skikttjocklek 4-50 mm.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
MaterialåtgångÅtgångstal 1,75 kg/m²/mm (enligt GBR mätmetod):
5 mm = 8,75 kg/m²
10 mm = 17,5 kg/m²

Extern mätning utfört av RISE 2018-06-07
Rapport nr: 8F012753
Minsta skikttjocklek4 mm (6 mm lättbetong)
Maximal skikttjocklek50 mm (30 mm lättbetong) På lättbetong: Vid skikttjocklek över 30 mm eller ytor större än 10 m² armeras avjämningsmassan med weberfloor stålarmeringsnät eller likvärdigt.
Vattenbehov3,6 liter per 20 kg säck
Härdningstid innan beläggning1-3 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
FiberförstärktJa
TryckhållfasthetsklassC30 enligt EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärde39 MPa enligt EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet, medelvärde9 MPa enligt EN 13892-2
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-branschstandard
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m
BrandklassA2fl -s1 enligt EN 13501-1
 
Konstruktion enligt Statement* 2021-11-08 
Golvavjämning 25 mm EI15, K210. 
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 (vid tjocklek 4-50mm) enligt EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt18%
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-225 mm
EN 12706 (ring 30-50 mm)
120-130 mm
pH för härdat materialca. 11
Densitet2000 kg/m3, härdad och uttorkad produkt levererad med Weber FBG pumpbil
Lagring9 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.
Förpackning20 kg säck
CertifikatEPD (tredjepartsverifierad miljövarudeklaration) Indoor Air Comfort GOLD verifierad (uppfyller bl.a. emissionskraven för EMICODE EC1 PLUS)
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,214 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680472 weberfloor 120 reno DR, 20 kg säck
5200680494 weberfloor 120 reno DR, 1000 kg storsäck
5200680485 weberfloor 120 reno DR, bulk

Guide och video