weberfloor 120 reno DR

PR00036387

Weberfloor 120 Reno DR är en lågalkalisk, damm reducerad, självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, sand, kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Produkten är fuktskadestabil samt slagg och kaseinfri. Weberfloor 120 är CE märkt, uppfyller AMA Hus krav för avjämningsmassor samt är registrerad i Basta och rekommenderas enligt Byggvarubedömningen, BVB. Produkten är EPD och Indoor Air Comfort GOLD verifierad.

Svanen (listad) CE BASTA EPD BVB Rekommenderas Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 13: Guld Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Silver Miljöbyggnad 3.1 Ind. 14: Guld Indoor Air Comfort Gold

Underlag

Golv

  • Pumpbar – snabb och ergonomisk applicering
  • Både fallbyggnad, slätspackling och värmegolv
  • Självtorkande och fiberförstärkt
  • Brand och konstruktionsklassad
  • EPD-Verifierad
  • Indoor Air Comfort GOLD-Verifierad

Weberfloor 120 Reno rekommenderas inomhus för renovering av bostäder, kontor och offentlig förvaltning där behov finns för korta torktider. Den kan med fördel användas till värmegolv. Produkten har ett brett användningsområde och är även lämpad för läggning på underlag såsom brädgolv, underlag med låg ythållfasthet och luftspaltbildande matta. Se Webers konstruktionslösningar. Skikttjocklek 4-50 mm.
Angiven minsta skikttjocklek 4 mm avser lokala högpunkter. Vid läggning av större ytor och där underlaget är någorlunda plant rekommenderas en skikttjocklek om minst 10 mm för att uppnå ett optimalt resultat.

  • Använd ej då temperatur riskerar att gå under +10°C
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 161,58 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (SV)

PDS-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 214,09 KB)

Ladda nerSkicka
Produktdatablad (EN)

PDS-EN-weberfloor 120 Reno DR (PDF - 163,3 KB)

Ladda nerSkicka
Byggvarudeklaration (BVD)

BVD-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 144,07 KB)

Ladda nerSkicka
Säkerhetsdatablad (SDS)

SDS-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 272,85 KB)

Ladda nerSkicka
Prestandadeklaration (DoP)

DOP-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 684,18 KB)

Ladda nerSkicka
Miljövarudeklaration (EPD)

EPD-SE-weberfloor 120 reno DR (PDF - 2,52 MB)

Ladda nerSkicka
Ytterligare dokument

Extra Datasheets weberfloor 110 fine (PDF - 150,03 KB)

Ladda nerSkicka
Materialåtgång1,75 kg/m²/mm  (enligt GBR mätmetod):

Extern mätning utfört av RISE 2018-06-07
Rapport nr: 8F012753
Minsta skikttjocklek4 mm
Maximal skikttjocklek50 mm
Härdningstid innan beläggning1-3 dygn
Härdningstid innan gångbelastning2-3 timmar
FiberförstärktJa
Vidhäftningsstyrka 28 dygn>1,5 MPa enl. EN13892-8
Ytdraghållfasthet>1,5 MPa, efter 28 dygn enligt GBR-bransch standard
TryckhållfasthetsklassC30 enl. EN 13813
Tryckhållfasthet, medelvärde39 MPa enl. EN 13892-2
BöjdraghållfasthetsklassF7 enl. EN 13813
Böjdraghållfasthet, medelvärde9 MPa enl. EN 13892-2
Krympning 28 dygn< 0,5 mm/m enl. EN 13454-2
BrandklassA2fl -s1 enl. EN 13501-1 RISE Rapport PX26920-3rev3

Konstruktion enl. Statement* 2021-11-08
Golvavjämning 25 mm EI15, K210.
Golvavjämning 35 mm EI30, K230.
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klassRWFC 350 4-50mm enl. EN 13892-7
Rekommenderad vattenhalt3,6 L/20 kg säck (18%)
FlytförmågaGamla SS 923519 (ring 50x22 mm)
130-145 mm
weber standard metod (ring 68x35 mm)
200-225 mm
pH för härdat materialCa 11
Densitet2000 kg/m³
Lagring9 månader i obruten förpackning och torra utrymmen
Förpackning20 kg säck, 960 kg per pall
1000 kg storsäck och löst Bulk
CertifikatEPD
Indoor Air Comfort GOLD
Klimatpåverkan (GWP) enl. EPD A1–A30,199 kg CO₂e/kg
Artikelnummer Beskrivning
5200680472 weberfloor 120 reno DR, 20 kg säck
5200680494 weberfloor 120 reno DR, 1000 kg storsäck
5200680485 weberfloor 120 reno DR, bulk

Guide och video

Referenser

Weber Sverige
Golvavjämning Avjämningsmassa Designgolv Konceptgolv

Comfort solution and decorative floors in hotel

Solo Sokos Hotel Torni (Hotelli Torni Tampere)
TAMPERE / FINLAND

Malmö Live har golvavjämning från Weber
Golvavjämning Avjämningsmassa Industrigolv

Malmö Live kontor

I kulturkvarteret Malmö Live på Universitetsholmen i Malmö har Skanska uppfört ett kontorshus med en inbyggd innergård.