Avjämning på balkong med weber outdoor SL

När du avjämnar

Det du ska göra när du golvavjämnar utomhus.

  1. Detta behöver du: hink, lämplig omrörare, vatten samt weberfloor outdoor SL.
  2. Blandas produkten för hand används 3,4 liter vatten per 20 kg säck.
  3. Den färdigblandade massan hälls eller pumpas ut på underlaget i vådor.
  4. Lämplig appliceringstemperatur är +8 och +25C.
  5. Varje ny våd läggs i den gamla så snabbt som möjligt, så att massan kan flyta samman till en jämn beläggning.
  6. Under läggningen slätas ytan lätt med en tandad spackel.
  7. Den avjämnade ytan är gångbar inom 3-5 timmar.
  8. Beläggning med t.ex. klinker kan påbörjas inom ett dygn per cm skikttjocklek vid 20 C och 50% relativ luftfuktighet.