Uppstart, körning, rengöring Weber Mono-Mix

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskin Blandarpump Mono-Mix.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Anslut vattenslangen, fjärrstyrningskabeln och sedan elkabeln. Starta maskinen och kontrollera rotationsriktningen. Fyll i torrbruk i maskinen. Justera vattenflödet enligt materialspecifikationen. Smörj slangen beroende på material, och montera slangen.  Kör tills det första bruket kommer i slangen och applicera sedan materialet. 

Rengöring 

Backa pumpen för att släppa trycket. Spola ur slangen med vatten och rensboll två gånger. Koppla ur elkontakten och fäll pumpmotorn. Plocka bort blandaraxeln och vik undan pumpmanteln. Spola rent med vatten och montera tillbaka blandaraxeln. Fäll sedan tillbaka pumpmotorn, anslut elkabeln och kör maskinen tills rent vatten kommer ut.  

Vid risk för frost

Öppna alla vattenventiler innan rengöring. All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Våra e-tjänster