Uppstart, körning rengöring Weber Modul-K

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskinpaket Modul-K

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Montera blandaraxeln och blandarröret. Anslut vattenslangen till blandaren. Lossa pumpen från transportläge och lås den i driftsläge. Anslut elkabeln på pumpen och fyll materialtråget med torrbruk. Öppna silospjället och ställ huvudströmavbrytaren på 1. Tryck på start – siffran 0 skall visas i displayen. Titta i maskinens instruktionsblad för förklaring till felkoder.

Ställ in materialblandningen med vattenventilen, blanda kalkvälling och häll i slangen. Montera pumpslangen. Används nivåvakt ska vippströmbrytaren ställas i rätt läge. Fyll karet på pumpen tills blandaren stannar. Kör fram material tills kalken är slut. Justera hastigheten och sprutbilden. Använda alltid skyddsglasögon då risk för stänk föreligger.

Rengöring

Stäng silospjället, stäng av blandaren och pumpen. Backa pumpen en kort stund för att släppa trycket. Spola ur slangen med vatten och rensboll två gånger. Skjut tillbaka pumpen, plocka bort blandarröret och blandaraxeln. Diska noga för att slippa störningar vid nästa start. Skrapa ut torrpulvret, tryck dit locket och spola rent med vatten.

Öppna pumpens renslucka och spola rent med vatten. Stäng sedan rensluckan och fyll karet med vatten. Kör pumpen tills rent vatten kommer ut.

Vid risk för frost

Öppna alla vattenventiler innan rengöring. All information finns också i maskinens instruktionsblad.  

Våra e-tjänster