Uppstart, körning, rengöring TBS88

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskin TBS88.