Uppstart, körning, rengöring TB10 med planblandare

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskinpaket TB10 och Planblandare.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Anslut elkabeln, starta maskinen och kontrollera rotationsriktningen en kort stund. Anslut elkabeln och starta maskinen. Kontrollera rotationsriktningen. All information finns också i maskinens instruktionsblad. 

Våra e-tjänster