Uppstart, körning, rengöring Snabblandare M100

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengörning för maskin Snabblandare M100.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Anslut tryckluften, anslut elkabeln och starta maskinen. Fyll på med vatten och torrbruk. Stoppa maskinen. Tippa sedan kärlet med hjälp av reglaget. För tillbaka reglaget för att resa kärlet. All information finns också i maskinens instruktionsblad.  

Våra e-tjänster