Uppstart, körning, rengöring putsspruta P20

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengörning för maskin Putsspruta P20

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Börja med att ansluta elkabeln. Kontrollera sedan säkerhetsbrytaren. Smörj slangen beroende på material och montera slangen. Anslut fjärrstyrningskabeln. Montera munstycket och montera pistolhandtaget. Häll materialet i materialtråget och starta maskinen. Öppna material- och luftkranarna fullt, starta med manöverkontakten och justera luftmängden med nålventilen.

Rengöring

Backa maskinen för att släppa trycket och spola ur slangen med vatten och rensboll två gånger. Öppna rensluckan och rengör karet. Fyll upp med vatten och kör maskinen tills rent vatten kommer ut. All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Våra e-tjänster