Uppstart, körning, rengöring HTB med automatblandare D50

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskinpaket HTB med Automatblandare D50

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Börja med att ansluta elkabeln till styrskåpet. Montera och anslut nivåvakt om sådan skall användas. Montera blandaraxeln och blandarröret. Montera säkerhetskontakten och fyll materialtråget med torrbruk. Öppna sedan silons spjäll, starta maskinen och kontrollera rotationsriktningen.

Finjustera materialkonsistensen och fyll karet på pumpen tills blandaren startar. Blanda kalkvälling och häll i slangen. Montera pumpslangen och kör fram material tills kalken är slut. Justera hastigheten och sprutbilden. Kom ihåg att alltid använda skyddsglasögon då risk för stänk föreligger.

Rengöring

Stäng HTB-silons spjäll, koppla från nivåvakten och backa pumpen en kort stund för att släppa trycket. Spola ur slangen med vatten och rensboll två gånger. Öppna pumpens renslucka, rengör pumpen och kör pumpen tills rent vatten kommer ut. Plocka bort blandarröret och blandaraxeln.

Diska noga för att slippa störningar vid nästa start.

Vid risk för frost

Öppna alla vattenventiler efter rengöring. All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Våra e-tjänster