Uppstart körning rengöring av fogpump P80

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskin Fogpump P80.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Montera materialslangen och sedan fjärrstyrningskabeln. Lägg över skyddsduken och skruva på tratten. Fyll tratten med vatten, och starta maskinen. Häll på det färdigblandade bruket. Starta och justera hastigheten med manöverdosan. Applicera materialet.

Rengör med vatten och rensboll två gånger. All information finns också i maskinens instruktionsblad.

Våra e-tjänster