Uppstart, körning, rengöring av blandarpump Duo-mix

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskin Blandarpump Duo-Mix. 

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Anslut vattenslangen och anslut elkabeln. Ställ huvudströmbrytaren på ett. Fyll materialtråget med torrmaterial och lossa pumpmixerrörets låsning och öppna. Placera en hink under röret. Tryck på knappen ”vattenpump”. Tryck på knappen ”mixer motor”. Justera materialkonsistensen, ta bort hinken och fäst pumpmixerröret.

Smörj slangen beroende på material, och montera slangen. Tryck på knappen ”Mixer motor”. Tryck på knappen ”Pump motor forward”. Kör sedan tills det första bruket kommer ur slangen. Applicera materialet. Backa pumpen för att släppa trycket.

Rengöring

Spola ur slangen med vatten och rensboll två gånger. Vrid undan pumpmixerröret och fäll pumpmotorn. Plocka sedan bort blandaraxeln och spola rent med vatten. Plocka bort blandarröret och blandaraxeln. Spola rent med vatten, sätt tillbaka blandaraxeln och fyll upp vatten och kör tills rent vatten kommer ut. 

Vid risk för frost

Öppna alla vattenventiler efter rengöring. All information finns också i maskinens instruktionsblad. 

Våra e-tjänster