Uppstart, körning rengöring av blandarpump 860

I filmen ges instruktioner för uppstart, körning och avslut med rengöring för maskin Blandarpump 860.

Instruktionsfilm som visar arbetsmomenten

Anslut vattenslangen och anslut elkabeln. Montera fjärrstyrningskabeln – vattentrycket bör ligga på cirka fyra bar. Justera vattenflödet enligt materialspecifikationen. Kontrollera rotationsriktningen. Smörj slangen beroende på material.

Fyll i torrbruk i maskinen och justera materialkonsistensen. Montera pumpslangen och kör till det första bruket kommer ur slangen. Applicera sedan materialet. Avvakta cirka två minuter för att trycket ska släppa innan du avmonterar pumpslangen.

Rengöring

Spola ur slangen med vatten och rensboll två gånger. Demontera motorn och blandaraxeln. Lossa spärren och vik undan pumpmanteln. Spola rent tråg och blandarrör med vatten, vik tillbaka pumpmanteln och lås. Montera tillbaka blandaraxeln. Kör maskinen tills rent vatten kommer ut – vid risk för frost, öppna alla vattenventiler efter rengöring. All information finns även i maskinens instruktionsblad

Våra e-tjänster